City SV AT

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87-2-2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b2-2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99-2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%8c-2

City SV AT

539,000
%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%87-2-2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a7%e0%b8%b2-2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b0-2%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%99-2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87-2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b9%8c-2
License Plate
ท72-0450
Model
City
Manufacture Year
2016
Registration Year
2016
Grade
SV
Color
เทา
Transmission
AT
Displacement (CC)
1500
Engine
เบนซิน
Mileage
10194
Highlight

รถยนต์ผ่านมาตรฐานการตรวจ 200 รายการ เข้าศูนย์ตลอด เช็คระยะ
รับประกัน 1 ปี 20,000 km รับรองโดยฮอนด้าสำนักงานใหญ่
รถใช้น้อยคุณภาพเยี่ยม

    Used Car Inquiry

    กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เราติดต่อกลับ